Intrastat

Zniesienie granic celnych 1 maja 2004 r. spowodowało likwidację zgłoszeń celnych w handlu pomiędzy Polską a innymi państwami UE. Wymogło to jednak wprowadzenia innych mechanizmów kontrolnych, których najważniejszymi są nowe obowiązki sprawozdawcze, tzn. deklarację INTRASTAT składaną do urzędu celnego oraz kwartalną informację podsumowującą składaną do urzędu skarbowego, w których podatnik jest zobowiązany ująć dostawy do krajów UE oraz przywozy z tych krajów. Zniknęły dokumenty SAD, ale wymogi unijne wymusiły na przedsiębiorcach dostarczanie informacji, które dotychczas zawarte były w zgłoszeniach celnych.

System gromadzenia danych statystycznych INTRASTAT jest modułem systemu operacyjnego CELINA i został utworzony w celu opracowywania statystyki obrotu towarowego między państwami członkowskimi UE. Zasady jego funkcjonowania są uregulowane przez przepisy wspólnotowe oraz krajowe. Organem właściwym do składania tych deklaracji w/g informacji Ministerstwa Finansów będzie właściwy terytorialnie Naczelnik Urzędu celnego.

Deklaracje INTRASTAT można składać w różnej formie: elektronicznej  jako pliki XML, na nośnikach danych (dyskietki lub płyty CD) oraz w formie drukowanej na specjalnie do tego celu przygotowanych drukach. Urząd celny preferuje jednak przekazywanie deklaracji w formie elektronicznej co w znaczący sposób usprawnia i przyspiesza tą operację. Deklaracje w formie innej niż elektroniczna muszą być składane osobiście w wyznaczonym urzędzie.

Zapraszamy do współpracy!